Background

KURUMSAL PROJELER GRUP ŞİRKETLERİ İLETİŞİM KVKK

Kurumsal

Orya Holding A.Ş.'nin iştirakleri arasında yer alan ORYATAŞ A.Ş., 1953'ten beri, karayolu, demiryolu, havalimanı, çimento fabrikası ve muhtelif boru hatları gibi, bir çok altyapı ve sınai tesis projesini gerçekleştirerek, ülkemiz için çok değerli olan yatırımlara bilfiil katkıda bulunmuştur.

Yarım asırı aşan tecrübesi ile ORYATAŞ A.Ş., bügünün ve yarının ihtiyaçları doğrultusunda, tamamen kendi kaynaklarını değerlendirerek; insanımıza yakışan, çağdaş, konforlu ve kaliteli yaşam alanları için, otel, konut ve ofis gibi yaşama değer katan projelere önem vermektedir.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

YÖNETİM ANLAYIŞI

İş ve sosyal ilişkilerimizde, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak, insana saygılı, toplum için faydalı olmak genel anlayışımızdır.

Projelerimizle değer yaratmak, beklentilere kalite ve istikrarla karşılık vermek en temel gayemizdır. Hizmetlerimizde, satış sonrasıda müşterilirimizin yanında olmak görevimizdir.

Nitelikli insan gücünü firmamıza kazandırma ve gelişimlerini destekleme hassasiyetini göstermekteyiz. Böylelikle yarım asırı aşkın süredir üstün hizmet anlayışımızı geliştirerek koruyabilmekteyiz.

Kadromuzdaki her kademeden gelecek yapıcı katılıma ve bölümler arası bilgi paylaşımına önem vermekteyiz. Kaliteyi yükseltecek teknik çalışmalarda, yöneticilerimiz her zaman aktif olarak yer almakla birlikte, yenilikçi ve akılcı fikirleri de desteklemektedirler.

1953 yılında, Türkiye’nin refah seviyesini arttırmaya ve ekonomisini güçlendirmeye yönelik projeler inşaa etmek amacıyla kurulan ORYATAŞ’ın, her kademesinde bu sorumluluk bilincinin var olmasına özen göstermekteyiz.

Müşteri Memnuniyeti İlkelerimiz

• Müşteri beklentilerini aşan projeler ve hizmetler geliştirmek.

• Müşterilerle aramızdaki insani ilişkileri artırmak.

• Her zaman müşterilerimizin yanında olmak.

• Yaptığımız işle gurur duymak ve bu haklı gururu müşterilerimizle paylaşmak.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ÇEVRE YAKLAŞIMI

Doğal yaşama duyduğumuz saygı gereği, yasalar çerçevesinde, çevremizi korumak ve muhafaza etmek amacıyla belirlediğimiz hedef ve ilkeler ile, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılması, çevresel performansımızın sürekli olarak iyileşmesi ve çevre bilincinin yayılması için çalışmaktayız.

1.Projelerimizin inşaası sırasında, çevreye olan etkilerimizi mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışacağız.

2.Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmaya ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmaya gayret göstereceğiz.

3.Her yeni projemizde yeni amaç ve hedefler belirleyerek, çevresel performansımızın sürekli gelişmesini sağlayacağız.

4.Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan çevre kirliliğinin azaltılması için kanuni zorunluluklara uyacağız.

5.Çevre yaklaşımımız ve çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi, taşeron firmalarımızı bilgilendirerek katılımlarını sağlayacağız.

6.Projelerimizin verimini artırmaya ve enerji tüketimini azaltmaya çalışacağız.

7.Atık miktarlarını azaltmak, atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamak için gayret göstereceğiz.

Projeler

Ümran UOE Çelik Boru Fabrikası İnşaatı

Kumseka Belediyeler Birliği İçmesuyu Projesi

Çiğli Pompa İstasyonu - Arıtma Tesisi Arası Basınçlı Hat Çelik Boru İnşaatı

S.S.Marmara Uyumkent Konut Yapı Koop. İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı

Ekrem Yavuz İlköğretim Okulu İnşaatı

Gümüşyaka İçmesuyu Projesi

Elazığ İçmesuyu Projesi I.Kademe İsale Hatları İnşaatı

Kınalı Sakarya Otoyolu Çelik Boru Deplase İşleri

Afşin-Elbistan Termik Santrali Soğutma Suyu İsale Hattı İnşaatı

Küçük Çamlıca-Salacak Su Temini Projesi

Kağıthane-Münzevi Su Temini Projesi

Bakırköy Su Temini Projesi

TPAO Batman Petrol Sahası Boru Hattı Projesi

Ümran Spiral Kaynaklı Boru Fabrikası İnşaatı

Göltaş Çimento Fabrikası İnşaatı

Gaziantep Çimento Fabrikası İnşaatı

Antalya Havalimani İnşaatı

Diyarbakır Havalimani İnşaatı

Edirne-Pehlivanköy Demiryolu İnşaatı

Ankara-Mamak Demiryolu İnşaatı

İslahiye-Suriye Demiryolu İnşaatı

Kayseri Şeker Fabrikası İnşaatı

Erzincan Şeker Fabrikası İnşaatı

Erzurum Şeker Fabrikası İnşaatı

Bursa-Gemlik Su Temini Projesi

Grup Şirketleri

Orya Holding

Temelleri 1953 yılında atılan Orya Holding'in faaliyet alanları; kurulmuş veya kurulacak, herhangi bir konuda iştigal eden yerli veya yabancı her türlü holding ve yatırım ortaklıkları ile anonim, limited gibi sermaye şirketlerinin sermaye ve yönetimine katılmak, sermaye ve yönetime katıldığı kuruluş veya kurulacak şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon problemlerini toplu bir bünye içinde halletmek gerekli çözümler getirmek yatırım riskini dağıtmak, yatırım güvenliği sağlamak bu suretle devamlılığı ve gelişmeyi temin etmek, kurduğu ve katıldığı şirketlerin iş alanlarındaki başarılarını artırmak yönetimlerinde ileri organizayon tekniği ile randıman yükseltmek ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmektir.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ümran Boru

Ümran Boru tüm dünya genelinde müşterilerine hizmet götüren başarılı ve onaylanan kalitesi ile tanınmış bir çelik boru üreticisidir. Ümran kalite, deneyim, lojistik, finansal yeterlilik ve know-how açısından en yüksek standartları talep eden projelerde ürün tedariğinde uzmanlaşmıştır. Ümran, çelik hat borusu üretiminde çok geniş bir ürün aralığına sahiptir.

• Boyuna tozaltı ark kaynaklı çelik hat boruları.

• Spiral tozaltı ark kaynaklı çelik hat boruları.

• Yüksek frekans kaynaklı çelik hat boruları.

Ümran; yıllar boyunca edindiği deneyim ve müşterilerine değer katmayı hedefleyen politikası ile, boru üreticisi olarak tipik tedarikçi rolünü aşmış ve proje ortağı rolünü üstlenmiştir.

ÜMRAN BORU

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ümran Taşımacılık

Ümran Şirketler Grubuna dahil olan şirketimiz 1980 yılından beri yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık sektöründe hizmet vermekte olup sektör içinde yetişmiş uzman kadrosu ile önemli bir konumdadır.

Şirketimiz gerek yurtiçi gerekse yurtdışı yük taşıma potansiyelinde, özellikle demiryolu ve denizyolu taşımacılığını da hizmetlerine entegre ederek memleket ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. Yurtiçinde; Melen, Botaş, İski, İgdaş gibi Türkiye çapında projelerde yer alırken; Yurtdışında; Cezayir, Mısır, B.A.E, Tunus, gibi ülkelere taşımacılık ve yükleme hizmetleri vermiştir. Ayrıca Hırvatistan-Sırbistan ülkelerine demiryolu nakliyelerimiz ve İran-Irak ülkelerine de karayolu ve demiryolu kombine taşımacılık hizmetlerimiz bulunmaktadır.

UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) ve İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği) kuruluşlarına üye olan Ümran Taşımacılık ve Ticaret A.Ş, Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün C-2 ve R-2 Yetki Belgelerine sahiptir.

ÜMRAN TAŞIMACILIK

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Orya Enerji

Orya Holding A.Ş. bünyesinde 2004 yılında kurulmuş olan bir enerji şirketidir.

Enerji şirketleri, 4628 sayılı yasa ve DSİ Su Kullanım Hakkı Yönetmeliği’ne göre, ülkemiz akarsuları üzerinde baraj, regülatör, iletim sistemleri, yükleme havuzu, cebriboru ve hidroelektrik santrali, yüksek gerilim enerji nakil hattı gibi yapıları inşa eder ve işletir. İnşa ve işletme süresi toplam olarak 49 yıldır.

Bu yasadan hareketle Orya Enerji, bu güne kadar DSİ tarafından ihaleye çıkarılan projelerden biri olan Cide Hidroelektrik Santrali Projesi’ni almıştır. Santral tamamlandığında, yılda 69.500.000 kWh enerji üreterek 140.000 kişilik bir yerleşim biriminin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacaktır.

ORYA ENERJİ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

İletişim

Oryataş İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük

Meclisi Mebusan Cd. No.19/6, Orya Han Salıpazarı, 34427, Beyoğlu-İstanbul

Telefon: (212) 252 52 80

Fax: (212) 245 11 32

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ankara Büro

Teras Evleri, No.13/3, Yukarı Ayrancı, 06540, Ankara

Telefon: (0312) 442 16 22

Faks: (0312) 442 16 25)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kişisel Verilerin Korunması

ORYATAŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş. tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş. tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.


c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş. iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş.’ye yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Oryataş İnşaat ve Tic. A.Ş. tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.


f) İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren aşağıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz


Başvuru Formu
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası